Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie

Podręczniki

Tytuł: Tropiciele 2,3

Autor: A.Banasiak, E.Burakowska,A.Burdzińska,A. Danieleewicz,J.Dymarska,A.Kamińska

Wydawnictwo: WSiP

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel: Małgorzata Wojdziak

Klasy: II

PRGOK